5 tips innan du hyr bil

Det finns en del saker man bör tänka på när man ska hyra bil, för att undvika eventuella besvärliga misstag. Hur väljer man hyrfirma? Hur betalar man? Vad innehåller kontraktet? Blir det extra avgifter? Dessa och en del andra saker är viktiga att ha i åtanke, och det bästa tipset är att kolla upp alla detaljer innan man bokar en bil. Det brukar finnas möjlighet att kontakta och diskutera saker med kundtjänsten innan man gör sin bokning, såvida man upplever osäkerhet kring något.

  • Att välja firma och att göra bokning
  • Atthämtautbilen
  • Attbetalaochövriga tips

Att välja firma och att göra bokning

1. Det kan vara svårt att välja en pålitlig hyrfirma om man inte är van vid att hyra bil. Ytterligare orosmoment kan skapas om man är utomlands på ett främmande ställe. Det går lätt att minska sin oro kring detta genom att välja en internationell och välkänd hyrfirma. Ett exempel på en internationell hyrbilsfirma är Europcar, som finns i 140 länder i dagsläget. Bokningen kan göras online via sajten, då väljer du var du vill hämta bilen och vid vilken tidpunkt du önskar ha bilen.

2. Om det finns möjlighet att göra en bokning i förväg via Internet, är det fördelaktigt att välja detta bokningssätt. På så vis sparar du tid när du väl hämtar ut bilen och signerar kontraktet. De flesta hyrfirmor erbjuder möjlighet att boka via Internet, och i vissa fall förekommer det även att förbokade bilar är billigare än de som hyrs på plats. Att förboka via Internet ger en större säkerhet då man reser, då man ordnat det mesta praktiska i förväg och bara behöver hämta ut bilen sedan.

Att hämta ut bilen

3. Kontrollera noga vad du går med på när du hämtar bilen. I samband med hämtning ombeds föraren signera ett kontrakt. Även om bokningen gjorts i förväg, är det kontrakt som signeras på kontoret det slutgiltiga, varför det är synnerligen viktigt att noga gå igenom vad det innehåller. Om något i kontraktet är oklart, bör detta redas ut innan man signerar, för att undvika otrevliga överraskningar. Till detta hör eventuella extra avgifter, som kan tillkomma för tilläggsutrustning i bilen eller i vissa fall för en ung förare.

4. För din egen säkerhets skull, kontrollera bilen och be om dokumentation att bilen är oskadd. Innan man tar bilen i bruk, rekommenderas det att föraren tillsammans med hyrfirmans representant kontrollerar att bilen är oskadd. Eventuella existerande skador på bilen bör dokumenteras, och det är fördelaktigt för föraren att be om kopior av alla dokument gällande biluthyrningen. Samma procedur bör upprepas när bilen återlämnas. Dokumentera att bilen är oskadd och be om att få kopia av rapporten som intygar att så är fallet.

Att betala och övriga tips

5. I de flesta fall betalas hyravgiften på hyrfirmans kontor, antingen i samband med uthämtning eller återlämning av bilen. I vissa fall är det dock möjligt att betala i förväg via Internet, speciellt om bokningen gjorts i förväg. Då kan det bli billigare att betala i förväg. Om betalning görs på kontoret, rekommenderas det att betalningen sker med kort. Detta är en säkerhetsåtgärd för föraren, som då har bevis på vilken avgift som betalats vid eventuella dispyter. Fler tips gällande biluthyrning kan hittas hos Avis och Vi Bilägare.